موسسه فرهنگی ارسطو

با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبلیغات

کتاب رسانمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشورمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشورمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشورمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشور

اخبار سایت

واحد پژوهش و تحقیقات

واحد پژوهش و تحقیقات

موسسه فرهنگی ارسطو در راستای رسالت های کاری خود با داشتن کادری مجرب از محققان و پژوهشگران خود از بدو تاسیس تاکنون در اجرای طرح های پژوهشی ، مطالعاتی ، تحقیقاتی ، پیمایشی ،، نظر سنجی ، افکار سنجی ، میدانی و کاربردی با همه دستگاه ها و سازمان های بخش دولتی و غیر دولتی همکاری تنگاتنگ و نزدیکی داشته و دارد . لذا همه دست اندرکاران بخش های پژوهشی و تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی می توانند در کلیه موضوعات کاری خود و به ویژه در حوزه های فرهنگی هنری و متناسب با اهداف موسسه از این خدمات استفاده نمایند . لازم به ذکر است فعالیت های پژوهشی زیادی خصوصا در بسترهای فرهنگی اجتماعی برای ارگانهای مختلف انجام شده که سوابق درخشانی را برای این موسسه رقم زده است .

واحد پژوهش و تحقیقات