موسسه فرهنگی ارسطو

با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبلیغات

کتاب رسانمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشورمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشورمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشورمرکز جامع خدمات چاپ و نشر کشور

اخبار سایت

واحد تهیه و تولید فیلم

واحد تهیه و تولید فیلم

یکی دیگر از فعالیت های موسسه تهیه و تولید فیلم های کوتاه سینمایی و تلوزیونی ، ویدئویی ، انیمیشن و رایانه ای اعم از مستند ، تاریخی ، آموزشی ، فرهنگی هنری ، صنعتی و علمی متناسب با اهداف موسسه است . در همین راستا تاکنون آثار مختلفی برای شبکه های مختلف سیما و بویژه شبکه الکوثر و برای کشورها آفریقایی با همکاری این موسسه تولید و پخش شده است . همه بخش های دولتی و غیر دولتی می توانند در معرفی تولیدات و محصولات خود از خدمات این موسسه استفاده نمایند .

واحد تهیه و تولید فیلم